รายละเอียด

เนื้อหา

แจ้งเตือน!! สถานการณ์หมอกควัน จ.ลำปาง ประจำวันศุกร์ที่ 23 มี.ค. 2561

From: Admin 25 มีนาคม 2561 19:53

อากาศบ้านเฮา จ.ลำปาง

สรุปสถานการณ์รายวัน ประจำวันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561

” อยู่ในระดับเฝ้าระวัง “

(อยู่ในช่วง 63-118 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)

การปฏิบัติตนในช่วงนี้

1.ประชาชนทั่วไป 

-ทำกิจกรรมตามปกติ

2.กลุ่มเสี่ยง

-หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีฝุ่นละออง

-จำกัดเวลากิจกรรมนอกอาคาร

3.ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ/ระบบหลอดเลือดและหัวใจ

-หลีกเลี่ยง สถานที่ที่มีฝุ่นละออง

-จำกัด เวลากิจกรรมนอกอาคาร

– เตรียม ยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อมใช้