รายละเอียด

เนื้อหา

ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2561 (สขร.1)

From: Admin 26 มีนาคม 2561 16:17

งานพัสดุ รพ.งาว ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561 (สขร.1) ตาม File ที่แนบมานี้