รายละเอียด

เนื้อหา

ประกาศแผนจัดซื้องบค่าเสื่อม ปี2561

From: Admin 26 มีนาคม 2561 16:34

งานพัสดุ รพ.งาว มีความประสงค์ขออนุมัติเผยแพร่ผลการอนุมัติแผนการบริหารเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม)ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซด์ของ โรงพยาบาลงาว ตาม file ที่แนบมานี้