รายละเอียด

เนื้อหา

ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ 2561 (สขร.1)

From: Admin 26 มีนาคม 2561 16:46

งานพัสดุ รพ.งาว มีความประสงค์ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561 (สขร.1) ตาม file ที่แนบมานี้