รายละเอียด

เนื้อหา

เผยแพร่รายงานบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม

From: Admin 26 มีนาคม 2561 17:58

ตามที่ทางคณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โรงพยาลงาว ได้วิเคราห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และสิ่งแวดล้อม นั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ระบบดังกล่าว จึงขออนุญาตินำบทวิเคราะห์ความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล เผยแพร่ในเว็บไซค์ของโรงพยาบาลงาว ตาม file ที่แนบมานี้