รายละเอียด

เนื้อหา

ประกาศแนวทางปฎิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างและการแสดงเจตจำนงทุจริตฯ

From: Admin 26 มีนาคม 2561 18:08

ตามที่โรงพยาบาลงาว โดยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลงาว ดำเนินการจัดทำประกาศแนวทางปฎิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง และการแสดงเจตจำนงทุจริตฯ นั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ระบบดังกล่าว จึงขออนุญาตนำประกาศแนวทางปฎิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างและการแสดงเจตจำนงทุตริตฯ ของโรงพยาบาล เผยแพร่ในเวปไซต์ของหน่วยงาน และปิดประกาศที่บอร์ดของสำนักงาน