รายละเอียด

เนื้อหา

สรุปผลการจัดการประชุมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

From: Admin 31 มีนาคม 2561 13:54

สรุปผลการจัดการประชุมความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน