รายละเอียด

เนื้อหา

รายงานผลจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561

From: Admin 03 พฤษภาคม 2561 10:22

ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานจัดการ โรงพยาบาลงาว ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561 (สขร.1) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำประกาศดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็ปไซด์ของโรงพยาบาลงาว ตาม file ที่แนบมานี้