รายละเอียด

เนื้อหา

เผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561

From: Admin 19 กรกฎาคม 2561 09:53

ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลงาว ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 (สขร.1) เป็นที่เรียบร้อย และขออนุญาตนำประกาศดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของ โรงพยาบาลงาว พร้อมปิดประกาศที่บอร์ดโรงพยาบาลงาว