รายละเอียด

เนื้อหา

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ

From: Admin 07 สิงหาคม 2561 15:58

จังหวัดลำปาง มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ตามเอกสารแนบท้าย