รายละเอียด

เนื้อหา

เผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

From: Admin 09 สิงหาคม 2561 16:56

ด้วยงานพัสดุ โรงพยาบาลงาว ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (สขร.1) เป็นที่เรียบร้อย จึงได้นำประกาศดังกล่าวขึ้นเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลงาว พร้อมปิดประกาศของโรงพยาบาลงาว ดัง file ที่แนบมานี้