รายละเอียด

เนื้อหา

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

From: Admin 17 สิงหาคม 2561 17:44

จังหวัดลำปาง โดย โรงพยาบาลงาว ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้