รายละเอียด

เนื้อหา

ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561

From: Admin 04 ตุลาคม 2561 17:17

ด้วย งานพัสดุ โรงพยาลาลงาว ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 (สขร.1) เป็นที่เรียบร้อย จึงได้นำประกาศดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของ โรงพยาบาลงาว พร้อมทั้งปิดประกาศที่บอร์ดของโรงพยาบาลงาว