รายละเอียด

เนื้อหา

เผยแพร่แผนปฏิบัติงานประจำ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

From: Admin 13 ธันวาคม 2561 16:14

โรงพยาบาลงาว ได้ทำแผนปฏิบัติงานประจำปี การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประเกาศเผยแพร่ทางเว็ปไซต์ของหน่วยงานตาม file ที่แนบมานี้