รายละเอียด

เนื้อหา

เผยแพร่แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลกรในหน่วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง

From: Admin 24 ธันวาคม 2561 16:44

รพ.งาว ขอประกาศเผยแพร่แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลกรในหน่วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ตามเอกสารแนบ ดังนี้