รายละเอียด

เนื้อหา

เผยแพร่ข้อมูลบนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน (สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2562)

From: Admin 06 กุมภาพันธ์ 2562 16:02

ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลงาว ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 (สขร.1) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้นำประกาศดังกล่าวขึ้นเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของโรงพยาบาล ตามเอกสารแนบ